Bursa Dağcılık Kulübü’nün Senelik Toplantısı *

Dağcılardan bir grup Belediye Reisiyle beraber
Dağcılardan bir grup Belediye Reisiyle beraber

Bursa(Hususi)-Bursa Dağcılık Kulübü Belediye salonunda dördüncü yıllık aile toplantısını yapmıştır.Bu toplantıda Vali Şefik Soyer’le Belediye Reisi Neşet Kiper ve şehrimizin bütün tanınmış güzide aileleri hazır bulunmuşlardır. Salonlar baştan başa dağcılığa ait resimler semboller ve kayaklarla fevkalade zarif ve orijinal bir şekilde süslenmişti. Bilhassa karlı Uludağ zirvesiyle yamaçlarının mücessem bir şekilde hazırlanan dekoru pek ziyade beğenilmiş ve alakayı toplamıştı. Bu mücessem Dağ üzerinde küçük vagonetlerle hava hattı da işliyordu.

İstiklal marşı ile açılan bu toplantıda evvela Kulüp Reisi Saim Altıok bu gecenin manasını kısaca anlatarak Yurtta dağcılığın yapılanmasının ve memleketin her tarafından bu idael sporun inkişafını teminin milli bir vazife olduğunu kaydetmiştir. Mütaakiben Galasaray Lisesi muallimlerinden Menes ,Alp dağlarında yapılan tırmanıcılığa dair projeksiyonla bir konferans vermiştir. Konferansı dans takip etmiş ,arasıra dağcıların söylediği marşlar eğlenceye ayrı bir çeşni vermiştir.Eğlence sabah güneş doğana kadar devam etmiş ve toplantıda bulunanlar,kadın ve erkek dağcılarla birlikte,(Dağbaşı) marşını söyleyerek dağılmışlardır (Cumhuriyet -29 Mayıs 1939).

*“Fotoğrafta ilk sırada soldan birinci.İ.Celal Antel, üçüncü Musa Ataş,dördüncü H.Muzaffer Kalkan, beşinci Saim Altıok, arka sırada soldan altıncı Şahsine Altıok”