Dağ Sporları Kulübü *

Bol kar

Bol Güneş

Temiz hava

En büyük

Sıhhat ve

Kuvvet

Kaynağıdır.

Saim Bey

İdare Heyeti:
Reis: Saim Bey
Umumi katip: Musa Bey
Muhasebeci: Tayyar Bey
Aza: İhsan Celal Bey
Aza: Nusret Bey
Antrenör: Nihat Bey

Kulüp Binası
Kulüp Binası

U
L
U
D
A
Ğ

D
Ü
N
Y
A

C
E
N
N
E
T
İ
D
İ
R
.


1934 Bursa Yıllığı

1933 senesinde faaliyete başlamış olan Bursa Dağcılık Kulübü Uludağ kış sporlarını ihya etmiş olmak itibariyle bilhassa takdire şayandır.
Uludağ’a giden yol üzerinde ve dağın muhtelif yerlerinde sığınaklar, emniyet tertibatı ve lazım gelen işaret direkleri az bir zamanda vücuda getirilmiş, İstanbul’dan ve diğer vilayetlerimizden ve yabancı memleketlerden Uludağ’a kış sporları için vaki olan akınların günden güne artmasında büyük rol oynamış ve faaliyeti her dakika artmakta bulunmuştur.
Uludağ’da bulunan Otel, kafilelerin iskanına kafi gelmediğinden Bursa Vilayetinin, Cumhuriyet Halk Fırkasının ve alakadar diğer makamların yüksek müzaheretleri ile Dağ Sporları Kulübünün ilk raporuna istinaden Cennetkaya mevkiinde yüz kişilik bir kayak evinin inşasına başlanmıştır.

Merkezi: Gazi Paşa Caddesi Zekiye Hanım apartmanı birinci kat

Kulübün daha sonraki binası
Kulübün daha sonraki binası

(*) Kulübün adı daha sonra Bursa Dağcılık Kulübü olarak değiştirilmiştir.