BURSA , Dağ ve Kar Sporları Şehri

BURSA, Turing ve Otomobil Kulübü BURSA ŞUBESİ 1938

BURSA , dağ ve kar sporları şehridir.

Uludağ tarihsel vesikalara dayanan altı Olimp’ten birisidir. Eski Arkadya’da Tsalya Olimpi’ne ve insanlığın fikri ve edebi yükselişine mal olan Homer epopelerindeki “İlyada ve Odise” terennümleri, Uludağ Olimpi’ne bir benzeyiştir.
Uludağın en eski adı Bitinya’da “Tinolimpi” coğrafyacı Şarl Teksiye’ye göre “Misolimp”tir. Tarihte Misya’lılar ve Bitinya’lılar bu dağı paylaşmak için yıllarca vuruşmuşlardır.
Bizans devrinde İstanbul’da kutsal resimler aleyhine yapılan ayaklanmada din adamları Uludağ’a sığınmışlar ve burada pek çok tapınaklar ve manastırlar tesis etmişlerdir.
14 üncü asra doğru Bursa ve etrafının Osmanlı’lar tarafından zaptından sonra adı Keşişe çevrilmiş ve 1925’ de de Uludağ adını almıştır.
Kanuni Süleyman zamanında yaşıyan şair Bursalı Lamii Çelebi

“Şehrengizi Bursa” adlı eserinde ; “O yerin tarifini kim yapabilir. Çünkü, rüzgarı ruhulkudüsdür. Tıpkı, Tanrının Meryem’e
nefhettiği ruh gibidir.” diyor. …

Uludağ ve Bakacık’tan Bursa’nın gece görünüşü.

Kar sporları:

Kar sporları normal olarak İkinciteşrin içinde başlar; bol bir kar, yakıcı bir güneş ve aydınlık bir gök altında yedi ay devam eder.
Yerli yabancı herkes ona “Uludağ dünya cennetidir” adını vermiştir. 2000
metre yükseklikte duş, banyo ve elektrikle aydınlatılmış bir Otel ve bir Kayakevi vardır.

Kar sporları
Kar sporları
Kar sporları
Kar sporları
Kar sporları
Kar sporları

Bursa Uludağ şosesinin 25,5 uncu kilometresinde Kirazlıyayla mevkiinde yazın gazino ve kamping olarak kullanılan, kışın da kar sporları öğrenme yeri olan bir Dağevi vardır. Bu ev 21 yataklıdır.

İçinde ihtiyaçları karşılayabilen tesisat, telefon, mutfak ve akar su vardır.

“Sağda ayakta duran bayan kayakçı H.Muzaffer Kalkan, soldan üçüncü Kulüp Başkanı Saim Altıok , dördüncü ise Tevfik Halis Beydir.”
Sağda ayakta duran bayan kayakçı H. Muzaffer Kalkan, oturanlardan sağdan ikinci Kulüp Başkanı Saim Altıok, yanında Bursa Seyyahin Otomobil(Turing) Kulübü Müdürü Tevfik Halis.

Yatak, yemek, günlük masraf serbest olarak adam başına yüz, yüz yirmi beş kuruş arasındadır.

2550 rakımlı zirvede de (25) Sporcuyu barındırabilen bir sığınak vardır. İçinde odunu, sobası, çaydanlığı, teferruatı, yedek çay ve şeker bulunur. Buraya çıkan her sporcu, çayını bu malzeme ile kendisi yapar, ve karşılığında beş kuruşu orada bulunan kutuya atar.
Uludağ’da akla durgunluk veren güzellik ve renklerin bir arada kucaklaştığını görürsünüz. Yaz ve kış vaktinde yer almak için, aşağıda yazılı adreslere müracaat ediniz:
Turing ve Otomobil kulübü Bursa şubesine;
Bursa Dağ Sporları Kulübü Başkanlığına;
B.Fazıl Ulubay:
Bursa Dağ Sporları Kulübü mümessili,
ATATÜRK caddesi Yeni Tayyare otobüsleri yazıhanesinde.

Önde soldan Tayyar Akkeskin yanında Saim Altıok
Önde soldan Tayyar Akkeskin yanında Saim Altıok, arkasında Musa Ataş

Uludağ Otelinin içinden görünüşler

“Oturanlardan sağdan üçüncü Vali Şefik Soyer, beşinci ilk bayan kayakçılardan H.Muzaffer Kalkan”
Kayakevi’nin içinden görünüşler

Bursa-Uludağ, Alpinizim:
Bursa ile 2000 metredeki oteller arası 33 kilometrelik bir şose ile bağlıdır. Zirveye çıkışı kolaylamak için şose, bu noktadan 6,5 kilometre daha uzanır.
Şose – Bursa – Orhaneli yolunun 14 üncü kilometresinden ayrılır. Derin ve genç çam ormanları içinden ve Bursa kampı üzerinden geçer.
Yol, beynelmilel flamalarla işaretlidir. Şose sonundan 2550 rakımlı zirveye en uzun 1,5 saatte çıkılır. Burada dağın doğu ilerisine doğru yaz, kış spor geçiş ve yürüyüşlerini kolaylamak için 25 kişiyi barındırabilen bir sığınak vardır. Bundan başka zirvenin doğusunda 8 kilometre uzaklıkta Aynalı, Buzlu ve Kara göller görülmeğe değer tabiat güzellikleridir.

Dağın bir çok yerlerinde büyük bir şakuli yarıntılarla meydana gelmiş tabii mağaralar vardır. “Spéleologie” ilmi kurucularının yarım asır evvel yaptıkları tetkiklerde Bursa – Uludağ şosesinin altıncı kilometresinde İnkaya köyündeki İnkaya tabii su mağarasına hususi bir ehemmiyet verilmiştir. Yanında ayrıca bir de tabii Kuş mağarası vardır. Bunlardan başka, oteller sahasının şimal ucunda Bakacak sivrisi vardır. Buradan gece, gündüz derin Bursa ovası, Bursa şehrinin tamamı, Mudanya’nın bir kısmı kuş bakışı ve deniz göz alabildiğine görülür. Otellerden bu noktaya, rahat bir patika ile 1 saatte gidilir.
Kırkpınarlar deresi boyunca uzanan iç orman ve Cennetkaya bölgesindeki eski ormanı her halde görmek fırsatından mahrum kalmamalıdır.
Bursa’dan yaya veya atlı olarak su kanalı yolu ile tabii Bakacak sivrisi altındaki Gülpınar su yatağına gidilir.
Burada Bakacak sivrisinden dökülen müteaddid çağlayanlar görülür. Uludağ bölgesinde tetkike değer nebatlar ve tabiatın bin bir rengini taşıyan bol ve çeşitli çiçeklere rastlanır.
“Anielika – melekotu” salep, çay üzümü ve kokusu itibariyle dünyanın hiç bir tarafında bulunmayan ahududuya bollukla rastlanır.

Dağın her tarafında yaz ve kış toplu ve tek, dünyanın her tarafından gelmiş yerli ve yabancı spor kafilelerine ve alpinistlere, kayakçılara sık sık rastlarsınız.
Uludağ : göller bölgesi
Birbiri ardınca pek çok çağlayanlar yapan buz gibi sularında bol alabalık yetişir ve bulunur. Kış sporları müddetince her hangi bir tabiat hadisesi ile savaşmayı kolaylamak için, gidiş yollarında, ölçülü aralıklarla işaret direkleri seyyar telefonla konuşmaya yarar telefon prizleri “Karabelen, Kirazlıyayla, Otelgözü noktalarında emniyet evleri vardır.” Bursa – Uludağ şosesinin 21,5 kilometresinden sonra ayrılan bir yolla Gönderet köyü yakınındaki Uludağ madensuyu membağına gidilir.