Dağ Sporları Klübü

Sol başta Erdal İnönü, ortada Selahattin Daci
“Sol başta Erdal İnönü, ortada Selahattin Daci “
Uludağ’ın kayakçılarını barındıran 200 kişilik Kayakevi
Uludağ’ın kayakçılarını barındıran 200 kişilik Kayakevi

Bundan 16-17 sene evvel vali Fatin(Güvendiren) zamanında Hususi Muhasebe tarafından ve yaz aylarında işlemek üzere Uludağ’a bir otel yaptırılmıştı. Kış aylarında da bazen ellerinde kayaklarla birkaç ecnebi gelip dağa çıkarlardı. Uludağ’da kayak sporları işi 1933 yılında başlamıştır denebilir. Şimdi Dağ Sporları Kulüp Reisi bulunan İhsan

Celal Antel, on arkadaşı ile birlikte 28 Nisan 1933 de bu Kulübü kurmuştur(**). İlk defa olarak 18 kişi 22 inci kilometreye kadar çıkmış ve bunlardan 16 sı kayaklarla otelin şimdi bulunduğu yere tırmanmışlardır. İkinci defa Kulübe mensup on kayakçı tekrar çıkmışlardır.

1935 yılında Kulübün teşebbüsü, Partinin ve Vilayetin ve İdman Cemiyetleri İttifakının yardımıyla ve şimdiki otelin 500 metre ilerisinde daha yüksekte 80 yataklı bir Kayakevi yapılmıştır. Bu Kayakevi’nin yapılması her tarafta bu spora karşı alakayı ziyadeleştirmiş, Kulübün azası çoğalmış, İstanbul ve Ankara’dan profesörler, Üniversiteliler ve sporcu kafileleri Uludağ’a akın etmeye başlamıştır. Uludağ’a en büyük rağbet 1938 yılında olmuş ve bu senenin kışında 3000 kişi Uludağ’a tırmanmıştır. Geçen sene bir çok sebeplerden dolayı ancak 1000 kayakçı gelmiştir. Bu sene rakkam söylemek için vakit henüz erkendir. Bu sene sayın Bayan İnönü ile Partinin ve Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü’nün yardımı ile Kayakevi genişletilmiş ve bu iş için 13 bin lira sarfedilmiştir.

Bursa Dağcılık Kulübü Reisi İhsan Celal Antel Uludağ’da
Bursa Dağcılık Kulübü Reisi İhsan Celal Antel Uludağ’da

Avrupa’daki emsali gibi tekemmül ettirilmiş ve yatak adedi 110 a çıkarılmış olan Kayakevi’nde bugün her türlü konfor vardır ve 200 kişi pekala barınabilir.
Kayakevi’nden başka, bugün İhsan Celal Antel’in idaresinde bulunan Uludağ Oteli icap eden bütün konforu haiz bulunmaktadır. Otelde 25 beygir kuvvetinde bir elektrik motörü vardır. 12 bin liralık erzak, mahrukat ve akaryakıt da otele depo edilmiştir. Kayakevi’ne telefon da yapılmıştır. Kayak evinde pansiyon komple 450 kuruştur. Sporcular ve Kulüp mensubini için 3,5 liradır. 30 kişilik kafileler için adam başına 325 kuruş alınmaktadır. (Bu fiyatlara günde 3 defa yemek de dahildir.) Kirazlıyayla’daki binada yemek teşkilatı yoktur. Burada otel ücreti 150-75 kuruş arasındadır. 
Dağcılık Kulübünün senelik bütçesi 40 bin liradır. Şimdi Kulüp ve dağ spor müesseseleri mükemmelen idare edilmekte ve gelenler memnun edilmektedir. Kendisi iyi bir kayakçı olmakla beraber mükemmel bir idareci ve idealist olan İhsan Celal Antel’i başarısından dolayı tebrik ederiz.


(*)İktisadi Yürüyüş Dergisi,1.4.1944,yıl 5,cilt 5,sa.100-104,sh.68
(**) Kulübün kuruluş tarihi Bursa Halkevi’nin 1933 yılına ait Raporunda 22.4.1933 olarak gösterilmektedir (Bu kitabın 10 uncu sayfasındaki 8 nolu dip notuna bk.). Kulübün 1944 yılındaki Yönetim Kurulu; Başkan İ.Celal Antel, Katip Selim Süter,Üyeler Turgut Karatal, Dr.Cevat Tahsin Peksun ve Sedat Ateş