Cumhuriyet 16.06.1936 Sayfa 6

ULUDAĞ’da İlk Güneş Tutulması Gözlemi

Kemal Erkman, O. Necip Sipahioğlu ve Yakup Elbek’den oluşan Kandilli Rasathanesi ekibinden Kemal Erkmen’in Nisan 1936 tarihli raporu…
“ Burada Uludağ yolunun 28. kilometreden ilerisi karla kaplı bulunduğunu ve otomobille ancak buraya kadar gelinebileneceği öğrendimse de intihab edilecek tetkik mahallinin herhalde tayini zarureti karşısında kar üsütünde kayakla yürümek müşkülatını göze alarak otele kadar çıkmağa karar verdim. Bursa C.H.P. ve Dağcılık Kulübü Başkanı Bay Saim’in bana takdim ettiği ve dağ ahvalini gayet iyi bilen dağcı gençlerden Bay Nusretle beraber ve 28. kilometreden sonra kulübün temin ettiği kayakları kullanarak 5 kilometre ötedeki otele geldim. Bu vazifenin ifası sırasında şayanı teşekkür olan bir istifadem de düşe kalka kayak kullanmasını öğrenmek olmuştur.
Otelin yakınında rasada müsait bir mahal bulunmadığından otelden şarka doğru yedi kilometre daha giderek bilhassa şark-grap istikametinde şimale doğru her tarafa hâkim ve denizden 2150 metre yüksek Alaçam sırtlarına çıktım. Buranın, tamamı aradığımız bütün şartları haiz olduğunu ve bizimle beraber daha birçok hey’etler gelse de hepsinin yerleşmesine ve tetkikatını yapmasına müsait bir saha olduğunu memnuniyetle gördüm. Burada işim bittikten sonra vakit müsait olduğundan dağdaki otelde gece kalmaya lüzum görmeyerek Bursa’ya avdet ettim” …
http://www.bilimtarihi.org/gunes/1936.html

Tam Güneş Tutulması 19.06.1936 Tarihinde Gözlemlenmiştir.

Önde Vali Şefik Soyer, arkasında sağda Bursa’lı Dr. Münir Halil Erem
Sol başta rasathane müdürü Fatin Bey, önde Vali Şefik Soyer, arkasında sağda Bursa’lı Dr. Münir Halil Erem
Ortada Vali Şefik Soyer, sağdan ikinci Dr. Cevat Tahsin Peksun
Ortada Vali Şefik Soyer, sağdan ikinci Dr. Cevat Tahsin Peksun