Uludağ'da Muhim Bir Rekor

Bu hafta Uludağ’da ehemmiyetli bir Spor hareketi olmuştur. Bursa Dağcılık Kulübüne mensup kadın ve erkek kayakçılardan mürekkep bir gurup cumartesi günü Elma Çukuru yolundan yaya olarak Karabelen’e kadar çıkmış ve geceyi oradaki İmdat Evinde geçirerek ertesi günü bir kaç metre kar üstünde kayak yapmışlardır. Pazar sabahı da gene Dağcılık Kulübünden diğer bir gurup Karabelen’e çıkmış ve oradaki kafileye iltihak etmiştir. Bursa’ya iniş şimdiye kadar yapılmayan bir şekilde olmuş ve mühim bir rekor inişi tesis edilmiştir. Karabelen’den Elma Çukuru ve Gökdere Boğazını takiben Temenyerine kadar kayakla inen bu gurup ta bir Avusturyalı ile Dağcılık Kulübü Reisi Saim Altıok, Mümessili Musa Ataş, ve Kayakevi Şefi Süleyman bulunmuştur. Bu iniş harukulâde heyecanlı ve zevkli olduğu kadar kayakçılığın bütün teknik noktalarının tatbikatına da imkân vermiştir. Çünkü; gayet dar ve çok dolambaçlı bir patika yolunu takiben ve bazen ormanlar arasından geçmeyi icap ettiren bu inişin ayrıca 500 metrelik uçurumların kenarından geçerken en küçük bir teknik hatasının insanın hayatına mâl olabilmesi bakımından çok büyük bir ehemmiyeti bulunmaktadır. Bu seneye kadar bu yoldan hiç bir kayakçı Bursa’ya kadar inmemişti.
Bursa Açık Ses 20.1.1937